Posts

Jesse Sullivan: มนุษย์แขนจักรกลคนแรกของโลก

/
เจสซี ซัลลิแวน อดีตช่างไฟฟ้าที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนต้องถูกตัดแขนถือเป็นมนุษย์คนแรก…