NYLON Thailand เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีมหลายตำแหน่ง
หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือ ส่งตัวอย่างผลงานเข้ามาได้ทาง email : staff@nylonthailand.com

Media Department

Creative Producer

(1 ตำเเหน่ง)

ค้นคว้า คิด และดำเนินการผลิตวิดีโอในรูปแบบรายการต่างๆ ที่เหมาะสม สร้างสรรค์ เเละตรงกลุ่มเป้าหมาย

ทำงานร่วมกับฝ่ายโฆษณา เพื่อผลิตวิดีโอตามโจทย์ของลูกค้าตามวัตถุประสงค์

ทำงานภายใต้ความกดดันเเละเวลาได้ดี

มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

หากมีประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Content Creator/Staff Writer

(1 ตำแหน่ง)

ค้นคว้าและเขียนบทความด้านบันเทิง แฟชั่น ความงาม และวัฒนธรรมป๊อป เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของ NYLON

ทำงานร่วมกับบรรณาธิการและแผนกดิจิทัลในการวางแผนปละปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

เข้าใจรูปแบบและพื้นฐานด้านสื่อดิจิทัล

มีความสนใจข่าวบันเทิง ภาพยนตร์ เพลง จากทั้งฝั่งฮอลลีวูด เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และไทย

มีความสนใจเรื่องแฟชั่นและความงาม ทั้งลักชูรีและสตรีตแบรนด์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

Graphic Designer

(full-time 1 ตำแหน่ง)

ทำงานร่วมกับกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ในการแปลงข้อมูลเป็นภาพกราฟฟิก

และออกแบบภาพกราฟฟิกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางของ NYLON

รู้จักแบรนด์และความสำคัญของกราฟฟิกต่อแบรนด์ เข้าใจธรรมชาติของสื่อดิจิทัลและความหลากหลายของผู้รับสาร

ชอบดูหนังและฟังเพลง เข้าใจแฟชั่นและเทรนด์ สามารถทำงานร่วมกับทีมงานที่ความต้องการหลากหลาย ทำงานภายใต้ข้อกำหนดเรื่องเวลา

Event Marketing Department

Event Creative

(1 ตำแหน่ง)

คิด และสร้างสรรค์งานอีเวนต์

สร้าง proposal เพื่อนำเสนอผู้สนับสนุนงาน (ต้องสามารถสร้าง presentation ได้ดี) และสร้าง presentation เพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

ผลิต ควบคุม และจัดการงานอีเวนต์ตาม requirement ของบริษัทหรือลูกค้า

ควบคุม จัดการค่าใช้จ่าย ให้ผลตอบแทนของงานเป็นไปตามเกณฑ์

ประสานงานกับฝ่ายผลิต เช่นทีมแสงสีเสียง ฝ่ายออกแบบงาน ฝ่ายออกแบบกราฟฟิค ทีมก่อสร้าง สถานที่ ทีมงาน ฯลฯ

วางแผน ผลิตสื่อ และจัดการประชาสัมพันธ์งาน ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (Facebook Ad Manage, Google ฯลฯ)

Internship at NYLON Thailand

NYLON Thailand เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปี ในแผนกดังต่อไปนี้

กองบรรณาธิการ

ถ่ายภาพ

การบริหารสื่อดิจิทัล

อีเวนต์และกิจกรรม

NYLON Thailand สนับสนุนความความเท่าเทียมกันทางอาชีพ ไม่มีข้อกำหนดเรื่องเพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดมายสมัครงาน พร้อมตัวอย่างผลงานมาทางอีเมล : staff@nylonthailand.com