Posts

6 สิ่งที่เธอต้องรู้ก่อนไปเดินกรุงเก่ากับงาน Awakening!

/
สิบวันหลังจากนี้ ย่านประวัติศาสตร์ของเขตเมืองเก่าแต่เก๋อย่างเจริญกรุงในยามค่ำคืนจะสว่างไสวไฉไลลุกเป็นไฟจากงาน…