SHORT SHORT SHORT EVERYBODY! อยาก HOT ต้อง SHORT เลย

อากาศบ้านเราเอื้ออำนวยให้โชว์เรียวขาสวยขนาดนี้ มีหรือที่สาวแฟชั่นนิสต้าอย่างเราจะพลาด แต่เราขอให้เบรคความคิดที่ว่าใส่ขาสั้นต้องชิลไว้ก่อน เพราะงานปัง งานแพงเราก็ Short ได้!

c62d3a2f10c8115ea65d203a3f5c96d4

e3ceea1f3c0fa0af56f469fef827c851

0263ea7919d88f801e703d9a311a7a07

b017054402314d7a6ec47d26f05ad960

28d86f6edd79c454d33da2bcd6708dd2

936e42aa0958067a160657c9f92c1d40

f7f1083bae9861eb56cd50c847aa1ef2

20852dfe0ba0f3b699f2e7897fe45085

e6863d42511ad3ceb40f48b07c7a5b61

66404249f938fce4024648a4ba55d714

b84a675ac0c5266a4697305755c1f174

15b76db7cd5c53eb747a041073c58d14

ec7e25424321394e93e13298554f527f

f5e59d8c0376cdf7807d8ada7f4dbccc

5c71d06c20e3ce2f84cb32af9217d0ca

3215d9d1d6d4e68b07b65ad199160b32

ef5920c899d192e6674373d5f8f42f58

bf834f88f47223b31fb73350759dfdb5

7fa3031899d70b3274faf6b9cf86f1bd

7ba842c106082bbeda88f0fd19d35f7d

8330e21b8d6187a220aa47f3fb5f92dd

3a727af277daee4a55f5a7e91dc624fb

9e4071a8903eb9d3d3668c592050301b

157f5e489a3521b376a056e99d492236

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply