Posts

Sissieretta Jones... ดีวาผิวสี ผู้ยึดเวที Carnegie Hall ด้วยเสียงเพลง

/
ซิสซีเร็ตตา โจนส์ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักร้องหญิงเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกันคนแรกที่ได้เปิดแสดงคอนเสิร์ตที่คาร์เนกี้ฮอลล์…