Posts

เวลาเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนแปลง 15 ปี ของ house RCA ที่กำลังจะย้ายบ้านใหม่ไปใช้ชื่อ SAMYAN แทน

สำหรับใครหลายๆ คน ถ้าพูดถึงโรงภาพยนต์ก็คงจะเป็นสถานที่ที่เป็นมากกว่าที่ดูหนัง…