มาตรการการเข้าร่วมงานที่ต้องรู้ก่อนเข้าไปถ่ายรูปที่ Awakening Samyan

นับถอยหลังสู่การไปเดินชมงาน Awakening Samyan ที่จะเริ่มขึ้นในไม่กี่วันนี้แล้ว เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของผู้เข้าชมงานทุกๆ คน แน่นอนว่าในงานก็ต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย มีอะไรบ้างเรามาบอกล่วงหน้ากันทางนี้เลยจ้า

 

  • ผู้เข้าชมงานต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
  • หากได้รับวัคซีน 1 เข็ม ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าชมงาน
  • วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าชมผลงาน
  • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าชมงาน
  • รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลาขณะเข้าชมงาน
  • งดสัมผัสชิ้นงาน