ครั้งแรกในพื้นที่ใหม่ พาชมงานไฟที่ Awakening Samyan

พาชม Awakening Samyan ครั้งแรกกับการขยายพื้นที่จัดแสดงไฟจากเจริญกรุงไปยังย่านอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งประเดิมด้วย ‘สามย่าน’ กับการแสดงงานไฟ 7 ชิ้นงานทั่วบริเวณ Dragon Town และ สวนหลวงสแควร์ ตลอด 10 วันเต็ม! เมื่อวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานี้

ส่วนงาที่เจริญกรุงก็กำลังจะมาแล้ว ตามไปอ่านทุกอย่างเกี่ยวกับเทศกาล Awakening Bangkok 2021-2022 ได้ที่ https://www.timeout.com/bangkok/th/awakening

Awakening Samyan จัดโดย Time Out Bangkok โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB และยังได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จาก สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) สวนหลวงสแควร์ และ Dragon Town#TimeOutBangkokTh #AwakeningSamyan